All courses Project Leader

Course image
Smals Project Leader learning path
● Het hoofddoel van het opleidings- en coachingstraject is het intern opleiden van medewerkers (die behoren tot de rol van professional IT cat.6bis) en die zich willen oriënteren naar de functie van Projectleider. ● Het is de bedoeling om de junior PL de mogelijkheid te geven om te groeien in de opleiding, geleidelijk/stapsgewijs te evolueren, met als doel te komen tot een volledige autonomie op het einde van het opleidingstraject. ● De medewerker vooruitzichten bieden in zijn professionele ontwikkeling (loopbaanevolutie, verwerving van kennis en ervaring). ● Verschillende soorten leerinitiatieven uitwerken. ● De opleidingskosten beperken door het interne mentoringmodel te gebruiken door de kandidaat te betrekken bij concrete/specifieke projecten (interactieve modus) en door de proactieve leermodus te bevorderen, die bestaat uit het benadrukken van persoonlijke doelstellingen en zelfstudie.