All courses CPT

Course image
Smals CPT learning path
SMALS STANDARDSDe Technisch Projectleider werkt binnen de context van projecten die betrekking hebben op diensten bij de afdeling Infrastructuur en Services(I&S). Hij is verantwoordelijk voor het opnemen van de taken en het coordineren van de activiteiten die betrekking hebben tot I&S. In het kader van de “Chain” projecten rapporteert hij aan de Chain Project Leider. De Technisch Projectleider volgt eveneens, binnen het kader van het project, de activiteiten op van de afdeling toepassingsbeheer en rapporteert hierover. Duur: 2 jaar.