All courses CPL

Course image
Smals CPL learning path
SMALS STANDARDSDe Chain Project Leader (CPL) is de Projectleider, verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de projecten binnen de beperkingen, zoals vastgelegd door de Sponsor en de Project Board (Stuurgroep). De hoofdverantwoordelijkheid van de CPL is ervoor te zorgen dat het project de vereiste producten produceert in overeenstemming met de doelstellingen voor scope, tijd, kosten, kwaliteit en risicoprestaties. Duur: 1 jaar.